Dagtocht op het mooiste stukje rivier van België : “De Leie”

Zijn natuurlijke loop, riante villa’s op de rustige oevers, wijdse natuur met variërende fauna en
flora garanderen een uitzonderlijk aangename dagtrip.
Op enkele minime fragmenten na, alléén met de boot te bezichtigen.Vaartijden:
0 - 1 / 15 min 0 - 6 / 1 u 45
0 - 2 / 30 min 0 - 7 / 1 u 50
0 - 3 / 45 min 0 - 8 / 2 u
0 - 4 / 1 u 15 0 - 9 / 2 u 15
0 - 5 / 1 u 30 0 -10/ 2 u 45

Legende Restaurants:
1 Au Bain Marie 09 222 48 65
   Halifax 09 282 31 02
2 Auberge du Pêcheur 09 282 31 44
3 MYCG

4 Hof ter Leie (veer) 09 281 05 20
5 ‘t Laethems Ros 09 385 95 85  
   La Promesse 09 336 33 06
   Klokkeput 09 282 47 75
   Terrezza Latem 09 383 76 67

6 ‘t Heilig Huizeke 09 236 17 93
7 LSV
8 De Oude Drie Leien 09 227 20 75
In Den New Karpel 09 330 96 12
9 Nenuphar 09 221 22 32
  

Dagschema:
vertrek 11 u
apéritief aan boord (glazen zijn beschikbaar, voor de drank zorg je zelf)
rond de middag, stop voor maaltijd (pick-nick of op reservatie, restaurant)
na maaltijd, verderzetting vaartocht.
Terugvaart met mogelijkheid tot tussenstop
terug aan startplaats rond 18 u (variabel)
Afwijkingen op dit schema kunnen naar eigen behoefte worden aangepast. (Centrum Gent toeslag van € 80 -- Aqua-vit) Het aantal personen is echter beperkt tot 12, ingeval van overschrijding kan een toeslag worden aangerekend. Meegebrachte CD’s kunnen worden afgespeeld. Platte schoenen zijn een must.

Vaarseizoen:
Periode : maart tot oktober

Deelname in de kosten 2017:
AQUA - VIT : € 540 dag/boot / 1 schipper (excl. taksen) (max 12 pers.)
AQUA - LUCS : € 720 dag/boot / 2 schippers (excl. taksen) (max 12 pers)
Op weekdagen kan er ook per uur worden gevaren : € 160 / u (min 2 uur) wachtijden € 30/u)

Betalingvoorwaarden:
de reservatie neemt slechts aanvang als een voorschot van € 100 is volstort op
rek. BE 11 0634 5265 1848 of tegen betalingbewijs, cash werd overhandigd, tenzij anders overeengekomen. De restsom wordt vereffend voor de afvaart. Door reservatie verklaart de contractant zich onvoorwaardelijk akkoord met de gestelde voorwaarden. Annulatie is mogelijk tot 14 dagen voor de reservatiedatum, in dit geval houdt Aqua-line zich het recht voor het voorschot als schadeloosstelling te behouden. Na deze datum is de hoofdsom in zijn totaliteit verschuldigd tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van het maximaal aantal toegestane personen is op verantwoordelijkheid van van de aanvrager. Dit gebeurt na overleg met de bootverhuurder zodanig dat de veiligheid van de meevarenden en de stabiliteit van het schip niet in het gedrang komen.
Schade : alle schade voortspruitend uit wangedrag van de opvarenden zal worden aangerekend. De contractant stelt zich hiervoor borg. In geval van overmacht of indien de maatschappij het nodig acht, kan een ander schip, met dezelfde capaciteit, ten dienste van de contractant worden gesteld. Bij aflassing door overmacht, zal de totale inleg zonder extra vergoeding worden teruggestort. Voor eventuele geschillen is de rechtbank te Deinze bevoegd.